Přehled novinek

IKS 2019

Již tento víkend se v Polsku…

Kalendář akce a školení

Signály tempomatu

Potřebná aplikace:

SuperVAG 2015.3 (licence Comfort VW) Aktuální verze ke stažení

Popis:

Zobrazení všech hodnot potřebných pro diagnostiku stavu tempomatu v řídicí jednotce elektroniky motoru. Komfortní vyhledání a zobrazení hodnot a to na jediný klik bez dalšího hledání informací.

Podmínky:

zapnuté zapalování

Upozornění:

U některých vozidel s automatickou převodovkou je nezbytné při testovací jízdě jet rychleji než 30 km/h (19 mph), aby byl tempomat napájen.

Rozsah:

• VAG Engine BOSCH EDC15 VR44 1,9TDI IMO 2G 1994-1999
• VAG Engine BOSCH EDC15 VP44 2,5TDI 2000-2004
• VAG Engine BOSCH EDC15 VR44 1,9TDI 2000-2004
• VAG Engine BOSCH EDC15 PD 2000-2008
• VAG Engine BOSCH EDC15 CR 2000 AUDI A8 3,3 TDI
• VAG Engine BOSCH EDC16 PD 2003-2009
• VAG Engine BOSCH EDC16 CR 2005-2011
• VAG Engine BOSCH EDC17 PD 2008-
• VAG Engine BOSCH EDC17 CR 2008-
• VAG Engine SIEMENS SIMOS 7.1 2006-2009
• VAG Engine SIEMENS PPD 1.x 2005-2009
• VAG Engine BOSCH ME7.5

 

Provedení:

1. zvolit odpovídající model vozu
2. navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
3. zvolit komfortní funkci : Signály tempomatu
4. zkontrolujte signály v jednotlivých blocích hodnot

               

Pro motory: EDC15, EDC16, EDC17UD1, EDC17CP24, Siemens PPD 1

 Pro motory: ME7.5 (kromě AZJ), M 5.9.2

Stav spínačů

X X X X X X X 1 Spínač brzdového světla sepnut
X X X X X X 1 X Spínač brzd sepnut
X X X X X 1 X X Spojkový spínač sepnut
X X X X 1 X X X Tempomat povolen
X X X 1 X X X X Adaptivní tempomat ACC povolen
X X 1 X X X X X Hlavní vypínač
0 0 X X X X X X ACC/tempomat režim neaktivní
1 0 X X X X X X překročení stavu
0 1 X X X X X X ACC/tempomat v regulačním rozsahu
1 1 X X X X X X ACC není povolen

Poloha brzdového, spojkového pedálu a tempomatu

1 0 0 0 X X X 1 brzda sešlápnuta (spínač brzdových světel)
1 0 0 0 X X 1 X brzda sešlápnuta (spínač brzdového pedálu)
1 0 0 0 X 1 X X spojka sešlápnuta, příp. u automat. převodovky sešlápnuta brzda
1 0 0 0 1 X X X tempomat aktivován

Stav spínačů tempomatu

X X X X X X X 1 Poloha ON zacvaknutá
X X X X X X 1 X Poloha ON stisknutá
X X X X X 1 X X Tip-Down, zpomalení
X X X X 1 X X X Tip-Up, zrychlení
X X X 1 X X X X nastavení hodnoty
X X 1 X X X X X obnovení hodnoty
X 1 X X X X X X chybové hlášení modulu sloupku řízení (pouze u EDC17CP24)
1 X X X X X X X Hardwarově zacvaknuté ON

Poloha spínače tempomatu

0 0 0 0 X X X 1 posuvný spínač tempomatu v poloze OFF (pouze při sepnuto)
0 0 0 0 X X 1 X posuvný spínač tempomatu v poloze OFF (spínáno nebo sepnuto)
0 0 0 0 X 1 X X stisknuto tlačítko tempomatu SET
0 0 0 0 1 X X X posuvný spínač tempomatu v poloze RES

Pro motory: Simos 3PD/9.1, Simos 3PE/3PG

 Pro motor: ME7.5 AZJ

Stav brzdových spínačů a spínače spojkového pedálu

0 X X X X X X X není obsazeno
X 0 X X X X X X není obsazeno
X X 0 X X X X X není obsazeno
X X X 0 X X X X není obsazeno
X X X X 1 X X X funkce GRA aktivovaná (pouze motory AZQ, BME)
X X X X X 1 X X sešlápnutý spojkový pedál (spínač spojkového pedálu)
X X X X X X 1 X brzdový pedál sešlápnut (brzdový spínač)
X X X X X X X 1 brzdový pedál sešlápnut (spínač brzdových světel)

Poloha brzdového, spojkového pedálu a tempomatu

0 0 0 0 X X X 1 brzda sešlápnuta (spínač brzdových světel)
0 0 0 0 X X 1 X brzda sešlápnut a(spínač brzdového pedálu)
0 0 0 0 X 1 X X spojka sešlápnuta, příp. u automat. převodovky sešlápnuta brzda
0 0 0 0 1 X X X tempomat aktivován

Poloha spínače na ovládací páčce tempomatu

0 0 0 0 Spínač –B- zaaretován v poloze „OFF“
0 0 0 1 Spínač –B- na „OFF“ před bodem sepnutí
0 0 1 1 Spínač –B- v poloze „ON“
1 0 1 1 Spínač –B- v poloze „RES“
0 1 1 1 Spínač –A- stisknut (spínač-B- v poloze „ON“)

Poloha spínače tempomatu

X X X X 0 0 0 0 posuvný spínač tempomatu –B- v poloze OFF (zaaretován)
X X X X 0 0 0 1 posuvný spínač tempomatu –B- v poloze OFF (před bodem sepnutí)
X X X X 0 1 1 1 stisknuto tlačítko tempomatu SET
X X X X 1 0 1 1 posuvný spínač tempomatu –B- v poloze RES
X X X X 0 0 1 1 spínač –B- na ON
0 0 0 0 X X X X bez významu