Přehled novinek

IKS 2019

Již tento víkend se v Polsku…

Kalendář akce a školení

Základní nastavení převodovky DSG 0AM

Použité moduly: SuperVAG (licence Comfort VW) od verze SuperVAG 2014.2 Aktuální verze SuperVAG ke stažení

Rozsah:

7° převodovka se suchou spojkou 0AM (DQ200) – modely do roku 2013

7° převodovka se suchou spojkou 0AM (DQ200) – modely po roce 2013

Účel komfortních funkcí

  • Kontrola stavu spojek a jejich vůlí bez demontáže
  • Nastavení převodovky do polohy pro demontáž spojek a mechatroniky
  • Uvedení převodovky do základního nastavení po výměně spojek, nebo mechatroniky (včetně provedení testovací jízdy)

Aplikační list - Zlepšení průběhu startu u motoru VAG TDI

PDF

Popis

Měření se provádí odečtením naměřených drah spojek K1 a K2 od poloh spojek v otevřené a zavřené poloze. Nejlépe to lze změřit pomocí komfortní funkce Měření vůle spojek. Výsledné hodnoty se zobrazují přímo v komfortní funkci. Pro výměnu celého spojkového setu, nebo mechatroniky je nutné nejprve uvést převodovku do požadované polohy (všechny nastavovače v nulové poloze). Toto lze nejlépe provést v komfortní funkci Nastavení převodovky do polohy pro demontáž. Po výměně spojkového setu či mechatroniky je nutné provést základní nastavení a testovací jízdu, která slouží pro provedení potřebných adaptací spojek K1 a K2 (sudé a liché rychlostní stupně). K provedení slouží nejlépe komfortní funkce Měření a mechanické práce, která Vás provede celým postupem včetně zahájení jízdy.

Postup výměny spojky, nebo mechatroniky 0AM

1. Kontrola paměti závad

2. Měření vůlí spojek

3. Nastavení převodovky do polohy pro demontáž

4. Výměna spojkového setu nebo mechatroniky

5. Základní nastavení převodovky

6. Testovací jízda

7. Opětovná kontrola paměti závad a měření vůlí spojek

Měření vůlí spojek 0AM

1. Navažte komunikaci s Elektronikou převodovky

2. Zkontrolujte paměť závad – musí být bez chybových kódů

3. Spusťte komfortní funkci Měření a mechanické práce a vyberte Měření vůle spojek

Zkontrolujte požadované a vypočítané (skutečné) hodnoty vůlí spojek K1 a K2 v otevřené a zavřené poloze. Pokud je naměřená hodnota mimo povolený rozsah (daný výrobcem), tak je nutná výměna spojkového setu. Vůle spojek v otevřené poloze musí být větší než 2 mm. Vůle spojek v zavřené poloze musí být větší než 1 mm.

Nastavení převodovky do polohy pro demontáž

Pro vyjmutí spojkového setu z předovky je nutné pomocí komfortní funkce Nastavení převodovky do polohy pro demontáž nastavit převodovku do požadované polohy. Nastavení do demontážní polohy je pouze u vozidel po roce výroby 2013. U starších vozidel se nastavuje převodovka do polohy neutrálu a je možné ji nastavit i mechanicky.

Provedení

1. Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika převodovky

2. Zkontrolujte paměť závad – musí být bez chybových kódů

3. Spusťte komfortní funkci Měření a mechanické práce a vyberte Základní nastavení nulového bodu. Program Vás vyzve k přesným instrukcím (volnoběh, neutrál).

 

Po zpětné montáži převodovky do vozidla spusťte komfortní funkci Základní nastavení převodovky. Před spuštěním funkce je motor v klidu (není nastartováno vozidlo), startuje se až na pokyn programu. Po ukončení základního nastavení je nutné vypnout a zapnout zapalování a dokončit funkci testovací jízdou. Kontrolují se počty provedených adaptací na jednotlivých spojkách, při jízdě na manuálním řazení a zařazených sudých a lichých převodových stupních. Z výroby vozidla vyjíždějí s minimálně 50 adaptacemi pro každou spojku.

Po zpětné montáži  

1. Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika převodovky

2. Zkontrolujte paměť závad – musí být bez chybových kódů

3. Spusťte komfortní funkci Měření a mechanické práce a vyberte Základní nastavení převodovky.

4. Program Vás vyzve k přesným instrukcím (motor musí být v klidu, start motoru až dle pokynů programu).

5. V pravém dialogovém okně musí být napsáno: Vymazání adaptačních hodnot

  • Základní nastavení dokončeno: START
  • Program Vás vyzve ke splnění podmínek na vozidle (zatažená ruční brzda, volící páka v poloze P, vypnutý motor, zapnuté zapalování).

6. Následuje Měření synchronizace – program Vás bude přesně navádět a provede všechny testy.

7. Proveďte testovací jízdu s manuálním řazením na sudý a lichý rychlostní stupeň. Tuto testovací jízdu provádějte tak dlouho, dokud nebude počet provedených adaptací na příslušné spojce 1 nebo 2 větší než 10 (počet adaptací).

8. Ukončete komfortní funkci.

9. Jděte do záložky Základní funkce.

10. Přečtěte paměť závad po testovací jízdě.

 

Řešení potíží se základním nastavením převodovky DSG 0AM

V paměti závad převodovky nesmí být žádná závada. Zkontrolujte vstupní podmínky. Případně proveďte kontrolu vstupních signálů a posledních okolních podmínek závad pomocí komfortní funkce Test dostupnosti bloků hodnot. Pokud je ukončeno základní nastavení předčasně vypisuje se důvod přerušení (Stav základního nastavení).

 

Ověření výsledku základního nastavení převodovky

Po provedení základního nastavení převodovky se provádí testovací jízda. Kontrolujte počet provedených adaptací pro spojky K1 a K2 (minimálně 10 adaptací pro každou spojku). Před spuštěním funkce základního nastavení se tento čítač nuluje. Po dokončení testovací jízdy ověřte správnost funkce spojky v Měření vůle spojek.

 

Podmínky:

1. Elektronika převodovky bez hlášení v paměti závad

2. Teplota oleje v převodovce v rozmezí od 30 °C do 60 °C

3. Páka voliče v poloze P

4. Zatažená parkovací brzda

5. Zapalování zapnuto, start motoru podle pokynů programu v průběhu komfortní funkce Měření a mechanické práce

6. Brzdový pedál (sešlápnut během procesu)

7. Nesešlápnut plynový pedál

 

Provedení

1. Zvolit odpovídající model vozu

2. Navázat komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika převodovky

3. Zkontrolujte identifikaci – musí se zobrazit v čísle dílu 0AMxxxxxxx

4. Zkontrolujte paměť závad – musí být bez chybových kódů

5. Vyberte komfortní funkci test dostupnosti bloků hodnot – provádí se pro kontrolu všech podmínek pro spuštění základního nastavení

6. Zkontrolujte jednotlivé položky a výsledky uložte pro další vyhodnocení